Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Školní řád

dne 08/09/2014

Žádáme všechny zákonné zástupce dětí docházejících do naší MŠ, aby se důkladně seznámili s novým školním řádem, který je platný od 1.9.2014.