Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Středeční výlet

dne 20/05/2019

Vzhledem k počasí se nebude jednat o plánovaný celodenní výlet, ale pouze o účast na didaktickodivadelní pohádce „Princ Bajaja“ v podhradí Kunětické hory, která začíná v 11.00 hod. a jejíž program trvá 2 hodiny. Na prostranství za parkovištěm (někde u pódia)bude mít divadelní společnost postavené dva stany ve kterých se vystoupení odehraje. Dle zkušeností účinkujících z minulého týdne, mají-li děti dobré nepromokavé boty a jsou-li přiměřeně teplotě oblečeni, déšť nevadí.

Od MŠ budeme odjíždět v 10.00 hod., dopolední svačinu děti dostanou v MŠ, oběd jim dejte do batůžku, aby si ho mohli ihned po vystoupení sníst (ve stanu). Návrat do MŠ v 15.00 platí.