Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí

dne 23/11/2016

V MŠ se rozšířil Syndrom HMFD, neboli syndrom ruka-noha-ústa. Jedná se o virovou záležitost, která se přenáší kapénkovou infekcí a orofekálně. Jde o vysoce nakažlivé onemocnění (inkubace 3-6 dnů) a dítě s ním rozhodně nemůže chodit do kolektivu! Nemoc odezní do 10 dnů. Do MŠ mohou nastoupit děti až  po vysušení vyrážky!

Více o nemoci např. na: http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2015/04/11.pdf