Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

ZÁPIS dětí do Mateřské školy ve Starých Ždánicích

dne 02/04/2019

s nástupem od 1. září 2019

se uskuteční dne 15. května 2019

Ředitel Základní a mateřské školy Staré Ždánice v souladu s §34 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění pozdějších předpisů stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

místo pro podání žádosti:                                Mateřská škola Staré Ždánice, Staré Ždánice 184

žádosti je možné podávat v termínu:             15.4.2019 – 15.5.2019

doba pro podání žádosti:                                 10.00 – 12.00 hod. , 15.00 – 16.00 hod.

mimo tento čas po předchozí domluvě

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je volně dostupný zde:

nebo si je lze vyzvednout přímo v mateřské škole.