Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zápis z rodičovské schůzky

dne 08/09/2017
  • Seznámení se školním řádem
  • Změny způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

Každou předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole je rodič povinen včas omluvit, v ostatních případech omlouvá dítě neprodleně.

Omlouvat lze emailem (skolkastarezdanice@seznam.cz), SMS zprávami na tel čísle: 730891325, do sešitu v šatnách.

  • Změny přihlašování a odhlašování stravy

V případě plánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen den předem do 15 hodin odhlásit stravu.

Odhlášení (i přihlášení) se provádí buď emailem (jidelnastarezdanice@seznam.cz), nebo na tel.čísle: 466 981 223.

V případě delší nemoci dítěte si může rodič první den vyzvednout do vlastního jídlonosiče oběd, pro další dny musí být strava odhlášena.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být den předem přihlášeno ke stravování. Bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato

  • Povinnost písemně omlouvat nepřítomnost dítěte v MŠ v době povinné školní docházky (8.00 -12.00 hod.)
  • Seznámení s organizací školního roku v MŠ
  • Projednání a odsouhlasení akcí MŠ
  • Projednání způsobu podávání a konzumace stravy v MŠ. Osobní specifika napsat a vložit do krabiček v šatnách.
  • Seznámení se způsobem naplňování cílů ŠVP, specifikace práce s předškoláky.