Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zapojte se s Vašimi dětmi do interaktivní cesty po Starých Ždánicích

dne 21/04/2021

Zapojte se s Vašimi dětmi do interaktivní cesty po Starých Ždánicích s názvem:

Jarní dobrodrůžo stezka pro děti je projekt mateřské školy. Plánovaná délka trvání je cca 2 měsíce.

Je určen dětem ve věkovém rozmezí 3 – 10 let. Děti se jeho prostřednictvím seznámí se složkami integrovaného záchranného systému. Procvičí si nejen dopravní značky, jednání v krizových situacích a zásady první pomoci, ale i své pohybové dovednosti a logické myšlení.

Smyslem této cesty není pouhé její projití a jednorázové splnění úkolů. Předpokládáme, že se děti budou k jednotlivým stanovištím vracet a opětovně jej zkoušet řešit. Proto se některé úkoly v průběhu realizace budou mírně měnit, aby děti i při opětovné návštěvě musely hledat nová řešení. Naopak při opětovném řešení jiných si budou děti více získané vědomosti či dovednosti upevňovat.

Pro zadání úkolů jsme zvolili velká tiskací písmena, aby text bez problémů zvládly přečíst i děti prvního ročníku.  Tam, kde to bylo možné, jsme použili písmo obrázkové, aby „číst“ mohly i děti předškolního věku.

Celá cesta se skládá z 28 úkolů a 12 úkolů doplňkových. 

Každý účastník si v průběhu realizace projektu bude moci jednou, po úspěšném splnění všech úkolů, v MŠ vyzvednout odměnu. K zaznamenání úspěšného řešení bude sloužit záznamový arch, který si každý zájemce o účast může vyzvednout u startu na bráně MŠ.

Společným jmenovatelem, který spojuje tento projekt s námi již  úspěšně realizovanými projekty ve veřejném prostoru, spojuje hlavně pokusit se děti naučit, že mohou veřejný prostor sdílet s ostatními a zároveň mají povinnost jej udržovat a starat se o něj. Proto prosíme všechny účastníky, aby drobné hračky a pomůcky, které jsou u některých stanovišť, nepřesunovali, vraceli zpět na své místo a neodnášeli si je. Děkujeme.

Hodně zábavy při „Jarní dobrodrůžo stezce“.

Přeje

Pedagogický sbor MŠ