Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zítřejší oční screening

dne 04/11/2021

se uskuteční od 8.00 hod. Děti, si přinesou očkovací průkaz a předají jej ráno učitelce na třídě. Částka za provedené vyšetření Vám bude strhnuta z fondu. Rodiče mimoškolkových dětí si připraví přesnou částku – 170,-Kč

Děti, které na vyšetření půjdou v rámci pobytu v MŠ, půjdou do třídy jako běžně, vyšetření se zúčastní až po vyšetření dětí, které nechodí do MŠ a jsou na něj přihlášeny. Rodiče těchto dětí žádáme, aby přišli na 8.00 hod, nevstupovali do budovy a počkali na vyzvání před budovou. Vyšetření trvá do 3-4 minut. Protože v MŠ máme od 9.00 hod. další program, prosíme tyto rodiče o dochvilnost.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že bez zakrytí dýchacích cest respirátorem nebude do MŠ nikdo vpuštěn. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.