Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zrakový screening

dne 04/10/2017

V šatnách jednotlivých oddělení jsou k vyzvednutí letáky týkající se preventivního zrakového vyšetření. Svůj souhlas s vyšetřením Vašeho dítěte zaznamenejte do tamtéž přiloženého formuláře.