Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Zrušení všech akcí MŠ

dne 11/05/2020

Pro letošní školní rok se ruší všechny plánované akce, které se pravidelně uskutečňovali.

Konkrétně se ruší:

  • Školka v přírodě
  • Plánované výlety a divadélka
  • Vystoupení a besídka
  • Oficiální rozloučení s předškoláky
  • atd.

Externí kurzy (plavání, anglický jazyk) řešte dohodou s lektory.