Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Herní pravidla připravených aktivit pro děti

dne 13/09/2023

Dobrý den,

na základě předchozí informace si Vás dovolujeme seznámit s herními pravidly připravených aktivit pro děti. Jedná se o čistě dobrovolné plnění, důležitý je zájem dětí, rozhodně je nenuťte.

 • Cílem celého projektu je prohloubení znalostí pohádek, rozvoj myšlení i motorických dovedností.  
 • Garantem toho, jak dítě úkol provede je ten, kdo s dítětem úkol plní, vždy to má být dospělá osoba, která s dítětem nad tématem může dále komunikovat.
 • Úkolů bude celkem 15, přičemž jeden bude pouze pro předškoláky. 
 • Každý úkol bude označen číslem, které je rovněž na hrací kartě. Karty si děti mohou vyzvednout v krabici před vchodem do MŠ.
 • Úkoly se budou odkrývat postupně. Každý den by se měl plnit maximálně jeden úkol. Po jeho splnění by mělo doma následovat pečlivé vybarvení okýnka s příslušným číslem na hrací kartě a v případě úkolů spojených s pohádkou i např. četba dané pohádky – případně i její převyprávění samotným dítětem. 
 • Vybarvenou hrací kartu (po splnění všech úkolů) děti přinesou do MŠ, kde za svůj výkon budou nemateriálně, nicméně viditelně, odměněni.  
 • Úkoly najdete v šatnách jednotlivých tříd (odpoledne budou vždy přístupné) a na zahradě MŠ. A to v prostoru před budovou a u vrat, tedy v prostoru, kde si běžně děti sami nehrají.
 • Zadání úkolů bude vždy u úkolu napsané.

U každého úkolu je zadání napsané, ale rády bychom Vás seznámily s některými specifiky.

Úkoly na nástěnkách 

Mladším dětem můžete dopomáhat ukazováním prstem. Předškoláci by měly zvládnout sledovat a „číst“ (pojmenovat obrázky) v řádku samostatně, a to zleva doprava (předčtenářská gramotnost). Výjimkou je pouze úkol z pohádky Perníková chaloupka, kde všem dětem můžete ukazováním dopomoci.

Pohádka o veliké řepě – pozor na to, kde roste ananas

 • O slepičce a kohoutkovi – starší děti procvičování pojmů vpravo vlevo
 • Otesánek – záměrně není použito zdravé x nezdravé (např. sýr je zdravý, ale nesmíme ho jíst stále), děti by měly označit za nevhodné věci tučné a sladké
 • Hrnečku vař – obrázek princezny je dost těžký – oceňte i jiné fantazijní odpovědi
 • O Koblížkovi – dítě by mělo pohádku znát: „po míse metený (mouka), na másle smažený“
 • Červená Karkulka – děti mohou odpovídat různě – jsou zde věci, které jsou vždy červené, nikdy červené, ale i ty které mohou, ale nemusí – jde o zdůvodnění, které dítě zvolí

Venkovní úkoly

 • Barevné kódování – nedovolte dětem přendávat barevné špalíky, před vlastní hrou si dle plánku zkontrolujte, že jsou správně položené

S úkoly se dá pracovat i dalšími způsoby. Pokud budete mít čas a chuť, určitě připravené materiály využijte.

Po splnění daného úkolu, se k němu můžete i opakovaně vracet, pokud ho nebude chtít plnit dítě, které ho ještě neplnilo.

Příjemné herní zážitky přeje 

     pedagogický sbor MŠ