Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Pátá nemoc v MŠ

dne 13/09/2023

Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Od lékaře byla u dítěte v MŠ potvrzená infekční tzv. pátá nemoc. Přenáší se kapénkově. Projevuje se vyrážkou na tvářích a teplotami.