Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Distanční výuka pro období od 1.11. do 30.11.2020

Školka je od 2.11. již plně v provozu (nezapomeňte si nahlásit obědy – tentokrát emailem na celý týden dopředu).

Někteří z vás se však rozhodli si i nadále nechat děti doma a pokračovat tak v distanční výuce z důvodu ochrany blízkých, ale i dětí samotných. Tomuto vašemu rozhodnutí rozumíme a souzníme s ním. Pro ty z vás, kteří se takto rozhodli zde máme (pro předškoláky, ale i pro menší děti, když budou chtít) opět na každý den nějaký úkol.

V rámci distančního vzdělávání budou pro všechny předškolní děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci) – nedocházející do MŠ, připraveny úkoly. Úkoly se dotýkají většiny oblastí, které děti dělají v MŠ. Nemusíte je samozřejmě plnit všechny. Jejich výběr necháme na vás rodičích.

Na každý den je pro děti připraven jeden pracovní list. Jaké z pracovních listů a v jakém pořadí je budou děti plnit necháme opět na vás.

pracovní listy. ← klikněte pro zobrazení

Děti si pracovní listy budou plnit samy pod dohledem a s pomocí rodičů. Po znovu nastoupení do mateřské školy prosíme o přinesení vypracovaných materiálů k založení do Portfolií dětí. Jestli nemáte možnost vytisknout si připravené materiály, zavolejte prosím do školky.

Níže naleznete náměty na Hudební a rytmizační činnostiPohybové činnosti, Výtvarné a praktické činnosti, ale i na PokusySamostatnou práciSpolečenské hry, nebo na Pobyt venku.

Ke stažení v PDF také ZDE.

Téma: Počasí aneb Proměnlivost podzimu

Hudební a rytmizační činnosti

Jak jsme již psali u předchozího tématu distanční výuky, nebudeme vám zde psát návody, ani náměty na to, co s dětmi zpívat. V této kapitole naleznete pouze náměty na uvolňovací, dechová, artikulační, hlasová a další cvičení, která přispívají k hudebním dovednostem.

I přes to však doporučujeme, abyste si s dětmi pravidelně každý den zpívali. Čím více, tím lépe. Psycholog Jiří Šípek uvádí, že zpěv je vedle povídání si, objímání a usmívání se, to nejdůležitější, co můžete udělat pro zlepšení a udržení dobrého psychického stavu.

Hra Na vítr

 • Správně se nadechneme nosem, pusa je zavřená, pak foukáme jako větřík, nejdříve slabounký vánek, znovu se nadechneme a foukáme silněji, další nádech a foukáme nejsilněji jako velký vichr.
 • Při hře můžete doplnit pohyby rukou – zdvihneme je jako větve stromu a podle síly větru jimi kýváme.
 • Další varianta:
  • Říkáme říkanku Foukej, foukej, větříčku nejprve slabě – potichoučku, pak silněji. Nakonec mohou děti básničku křičet.
 • Veďte s dítětem rozhovor na téma Jak silným větrem bys chtěl být a so bys dělal? (vichřicí, aby odfoukával střechy, domu, vánkem, aby načechrával listy stromům atd.)

Lov zvuků

 • Příroda je plná hudby. Stačí se jen zaposlouchat a vnímat její našeptávání. Vyrazte do přírody, a sbírejte zvuky podzimu. Zvládnete je najít všechny?

Pohybové činnosti

I v této oblasti platí, co jsme již psali u minulého tématu distanční výuky.

To, že jakákoliv akce, která zvedne děti ze židlí a jejich zraky od obrazovek telefonů, televizí a počítačů se počítá, je nezpochybnitelná věc. 

Z hlediska tělesného rozvoje jsou nejdůležitější aktivity, při kterých děti rozvíjejí své pohybové schopnosti, v předškolním věku především obratnost, rychlost, rovnováhu, a všemožné pohybové dovednosti jako běhání, házení, chytání, kopání, různé druhy skoků a poskoků apod

Věříme, že děti mají dostatek příležitostí k rozvoji těchto schopností i dovedností, avšak kdyby Vám přece jen docházely nápady, můžete se inspirovat zajímavými, a věříme, že i zábavnými, pohybovými aktivitami níže v popisu či v odkazech. 

Uteč kapkám deště

 • Budete potřebovat: provázek nebo stuhu, maskovací pásku na zeď, něco na zatížení (kamínky apod.)
 • Dítěti určete začátek a cíl “deštivé louky”. Např. v úzké chodbě nalepte na strop pomocí žluté pásky (která nezanechává stopy na zdi) stuhu či provázek, který dole zatížíte, případně nechte viset volně. Tyto provázky/stuhy budou symbolizovat déšť.
 • Cílem dítěte je projít touto loukou a vyhnout se všem kapkám. Kapičky můžete postupně přilepovat a posouvat tak hru o úrovně výše. Zvládnutí různých úrovní si mohou děti zaškrtávat na vámi připravený papír s vypsanými úrovněmi (např. mrholení, deštík, průtrž mračen…nebo 10 kapek, 15 kapek apod…)
 • Hra rozvíjí koordinaci pohybů, obratnost, hrubou motoriku, trpělivost.
 • TIPY:
  • Pokud je prostor moc široký, ohraničte dětem prostor z boku (např. tou samou lepicí páskou)
  • Podobnou modifikací, kterou děti také skvěle rozvíjí obratnost je nalepení stuhy, případně rovnou lepicí pásky nikoliv svisle od stropu k podlaze ale vodorovně – na protilehlé stěny, děti pak prolézají “lasery”, kterých se nesmějí dotknout. 

Nenech spadnout “listy” na zem 

 • Budete potřebovat: nafukovací balonky (3) a fixu, která se na balonku nerozmaže
 • Každý z balonků nafoukněte. První na maximum, druhý méně a třetí nejméně. Nakreslete na ně společně různé obrysy listů.
 • A nyní hra o co nejdelší udržení “padajícího listí” nad zemí může začít! Začněte si pinkat prvním, následně druhým a třetím balónkem s cílem udržet ho co nejdéle ve vzduchu. Nechte děti vyzkoušet pinkání a údery ze všech možných stran s různou intenzitou úderu. Když jim to půjde velmi dobře, zkuste jim ztížit podmínky tak, aby se museli pro balónek více popoběhnout, skrčit se apod.
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma, Který balónek je nejjednodušeji udržitelný ve vzduchu, a který naopak padá nejrychleji k zemi a proč? 

Pochytej hračky do čepice

 • Budete potřebovat: velkou desku z jakéhokoliv materiálu, několik malých hraček, čepici.
 • Motivace: Že je doma u kamen teplíčko? Teď na podzim se ale mění počasí venku hrozně rychle. Několik tvých hraček se zatoulalo venku a teď je jim zima, půjčíš jim svou čepici?
 • Hračky pouštějte postupně z nakloněné desky dolů, kde se dítě snaží tuto hračku chytit do čepice. Tempo volte dle rychlosti postřehu dítěte. 

Zachraň míčky z kaluže

 • Budete potřebovat: několik míčků (mohou být různé velikosti), dva lavory a vodu
 • Dejte všechny míčky na jednu stranu do lavoru, ve kterém je voda. Uprostřed sedí dítě na židli a na druhé straně od něj je druhý – prázdný lavor.
 • Cílem je přendat všechny míčky z “kaluže” do “bezpečí” a to pouze pomocí nohou. Můžete samozřejmě zvolit i suchou variantu a pomocí označení lavorů, košíků, přendávat míčky třeba ze zimy do tepla. 

Kamarádi vítr déšť i sluníčko

 • Budete potřebovat: papíry, fixu, tužku
 • Zvolte si s dětmi nějaký pohyb, který bude představovat vánek, vítr, vichřici, slunce, průtrž mračen, kroupy apod. (např, slunce – kruh nad hlavou, poprchávání – poklepávání prstíkama do země, vichřice – úklony ve vzpažení a tak dále…)
 • Varianty
  • 1: dětem řekněte druh počasí a zároveň ukažte pohyb – dítě tento pohyb musí ukázat přesně po vás.
  • 2: Dětem pouze řekněte druh počasí – dítě musí ukázat pohyb, na jakém pohybu jste se domluvili. 
  • 3: Dětem ukažte nakreslený obrázek počasí – dítě musí ukázat pohyb, na jakém pohybu jste se domluvili. 
 • Pro lepší motivaci můžete dětem připravit následující tabulku (viz příloha č. 4 – nemusíte ji tisknout, dětem počasí i varianty nakreslete) a po každé hře/variantě může dítě zaškrtávat to, co jste zrovna řekli, předvedli či ukázali nakreslené. Dítě zároveň tipuje, do jakého řádku (do jaké varianty) zaškrtnutí zakreslit. Cvičí tak i paměť a logické myšlení.

Výtvarné a praktické činnosti

Dešťová hůl

 • Budete potřebovat: trubku (například kartonovou od papírových utěrek – čím delší, tím lepší), hřebíčky (lze využít i špejle nebo klacíky), kladívko, sypkou náplň (čočka, hrách, rýže…), lepidlo či provázek a papíry k dekoraci
 • Do trubky zatlučte hřebíčky ve spirálovitém tvaru (předškoláci jistě zvládnou sami – nebojte se, že se zraní, když to nebudou zkoušet, nikdy se to nenaučí). Případně předvrtejte dírky a zasuňte špejle.
 • Jeden konec trubky uzavřete. Naplňte trubku sypkým materiálem (nesmí být plná). Uzavřete druhý konec trubky.
 • Hotovou dešťovou hůl si mohou děti libovolně dozdobit např. polepením barevnými papíry, nebo pomalováním temperovými barvami.
 • Děti rozvíjí jemnou motoriku, představivost, koordinaci pohybů (nejen oko-ruka), rozvíjí trpělivost a smysl pro detail.
 • Video návod naleznete zde:

Větrník – hračka pro vítr

 • Před činností můžete využít motivační pohádku (příloha č. 2)
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma Jak pomáhá vítr lidem? Jakou hračku bychom pro vítr mohli udělat, aby měl radost a měl si s čím hrát?
 • Budete potřebovat čtverec ze čtvrtky, špendlík, silnější špejli, korálky, nůžky, výtvarné potřeby na ozdobení větrníku (voskovky, fixy, temperové či vodové barvy…)
 • Namalujte obě dvě strany čtverce barvami. Nastřihněte po úhlopříčkách všechny 4 strany do 2/3. Růžky propíchněte špendlíkem, čímž je spojíte ve středu. Navlékněte korálek a zapíchněte špendlík do špejle. Pokud špendlík přečnívá, můžete konec špendlíku zabezpečit kouskem korkového špuntu.
 • Děti rozvíjí kreativitu při kresbě a zručnost při sestrojování funkčního modelu větrníku.

Větrný rybodrak

 • Budete potřebovat ruličku od toaletního papíru, barevné papíry, barvy (temperové, nebo i pastelky či fixy), nůžky, lepidlo, děrovačku, vlnu či krepový papír
 • Roličku od toaletního papíru nechte dítě ozdobit dle vlastní fantazie. Pomocí děrovačky vyrazte na jedné straně roličky několik dírek na ocas (třásně z vlny či krepového papíru) a na druhé straně si připravte dvě dírky pro uchycení. Třásně jsou vhodné dělat alespoň 15 cm dlouhé – tedy z 30 cm dlouhých provázků. Nakonec provlečte delší vlněný provázek u „huby“ rybodraka, udělejte ho dostatečně dlouhý, bude sloužit k řízení letu.
 • Pohonem rybodraka bude dětský běh. Otestujte ho na zahradě či v parku.

Papírový drak

 • Vyrobte si vlastního papírového draka, kterého pak budete moci s dětmi pouštět na zahradě či poli.
 • Potřebovat budete trochu trpělivosti, papír, výtvarný materiál, lepidlo/izolepu, špejle a provázek.
 • Fantazii se meze nekladou.

Deštníčky a deštníky

 • Před činností můžete využít motivační básničku (příloha č. 3)
 • Aby deštník nebyl smutný, že vidí jen ošklivé počasí, vytvoříme pro něj hezky barevné prostředí. A aby tam nebyl sám, přidáme k němu další kamarády deštníky.
 • Budete potřebovat houbičku na nádobí (kterou rozstříháme na menší kusy), temperové barvy v odstínech vody
 • Nechte dítě namalovat a následně vystřihnout několik deštníků. Ty potom přiložte na čtvrtku (můžete i opatrně přilepit, ale pouze tak, aby šli následně zase odlepit). Pomocí tupování (namočení houbičky a následné přimáčknutí na papír bez pohybů bokem) zaplníme celou plochu čtvrtky – nechte děti, aby napodobovali dopadání kapek deště na deštníky i zem. Ihned po dokončení práce opatrně odlepte deštníčky.
 • Tip: Odlepený deštníček můžete nechat zaschnout a následně dozdobit a nalepit zpět, vedle místa, kde byl umístěn původně.

Pokusy

Malováno deštěm

 • Budete potřebovat tvrdý papír a práškové potravinářské barvy
 • Posypte papír zlehka potravinářskými barvami a doneste ven na déšť. Pozorně pozorujte, co se s barvami děje.
 • Můžete experimentovat s kombinacemi barev i délkou času na dešti.

Pěstujeme duhu

 • Budete potřebovat barevné fixy (Inkoustové nebo na vodní bázi. Nikoliv permanentní, které jsou voděodolné – nevhodné jsou tedy např. lihovky), papírovou utěrku, 2 skleničky a vodu
 • Přeložte papírovou utěrku na polovinu. Délka by neměla přesahovat 8cm – pak by se pokus nemusel povést. Na každý konec papírové utěrky nakreslete barevné obdélníčky.
 • Sklenice naplňte do ¾ vodou a umístěte je blízko sebe. Poté vložte každý konec papírové utěrky do jedné sklenice. (nevkládejte je příliš hluboko, jinak se barva rozpustí ve vodě)
 • Pozorujte, jak se tvoří duha. Tento proces trvá až 15 minut.

Kde se bere déšť?

 • Kde se bere déšť? Proč z některého mraku prší a z jiného ne?
 • Budete potřebovat velkou skleněnou nádobu (co nejvíce širokou), pěnu na holení (čím více, tím lépe), potravinářské barvivo, kapátko nebo jiný aplikátor (např. injekční stříkačka, ale v nejhorším stačí i lžička)
 • Nádobu naplňte z větší částí vodou. Na vršek nastříkejte mrak z pěny na holení. Potravinářské barvivo rozmíchejte ve vodě.
 • Vysvětlení pro starší děti:
  • Pěna simuluje mrak, voda pod ním pak vzduch. Jakmile se nad mrakem nasytí páry a vznikne přebytek vody, spadne voda díky gravitaci na zem.
  • Na nebi máme hodně mraků. Nasávají vodu z jezer, řek, moří, potůčků atd. Když jsou pořádně nacucaní, začne z nich pršet voda zpět na zem, protože se do nich již více vody nevejde.
 • Pomalu nanášejte barevnou vodu na mráček. Když se mrak dostatečně nacucá vody, začne z něho pršet.
 • Celá akce trvá jen chvíli, než se voda zakalí. Pozorujte i míchání barev – jaká vznikne?

Srážkoměr

 • Listopad je plný dešťových přeháněk. Který den v listopadu pršelo nejvíc? To lze jen těžko odhadnout co? Když ale budete mít srážkoměr a pečlivě budete zaznamenávat získaná data, bude pro vás velmi jednoduché na tuto otázku odpovědět.
 • Budete potřebovat PET lahev (čím větší tím lepší), nůžky nebo řezák, lihový fix, pravítko, kameny na zatížení.
 • Odřízněte vrchní část lahve. Na lahev nakreslete stupnici v centimetrech. Odříznutý vršek lahve zasuňte dovnitř̌, vznikne „trychtýř̌“, kterým bude pěkně̌ stékat i prudký́ déšť.  
 • Pro srážkoměr najděte venku vhodné místo, (balkon, terasa zahrada). Aby lahev nepadala, obložte ji většími kameny.
 • Zkuste pak celý měsíc měřit a zapisovat, kolik deště naprší́. K tomu vám poslouží tabulka (viz příloha 1)
 • Děti si pomocí výroby srážkoměru a následného měření srážek rozvíjí předmatematické myšlení. Dále trénují trpělivost, systematičnost a získávají kompetence k učení.

Tornádo v lahvi

 • Budete potřebovat dvě PET lahve, dvě víčka od PET lahví, nůžky nebo malý vrtáček, vteřinové lepidlo, tavnou pistoli nebo izolační pásku, vodu
 • Víčka provrtejte nůžkami nebo malým vrtáčkem ve středu obou víček. Otvor by měl mít v průměru 5 mm. Následně oba uzávěry k sobě pevně přilepte. Můžete je slepit vteřinovým lepidlem nebo nahřát nad kahanem a přitisknout k sobě. Následně použijte izolační pásku a obmotejte ji kolem víček.
 • Jednu láhev naplňte vodou. Můžete ji také obarvit potravinářskou barvivem. Druhou lahev nechte prázdnou. Na láhev s vodou našroubujte spojené uzávěry a přišroubujte prázdnou lahev.
 • Otočte spojené lahve tou plnou nahoru a krouživými pohyby celou soustavu roztočte. Chce to trochu cviku, abyste tornádo v lahvi vytvořili. Hned po otočení plné lahve pomůže zmáčknout plnou lahev, tornádo se dá rychleji do pohybu.
 • Veďte s dětmi rozhovor na téma Co je to tornádo? Kde se vyskytuje? Co bych musel udělat/kam se schovat, kdyby přišlo tornádo? Můžete dětem tornádo ukázat na internetu na videu.

Jak plují mraky?

 • Pro tento pokus vyberte den, kdy je polojasno a mraky plují hezky po obloze.
 • Vezměte si obyčejnou fixu a podívejte se přes okno na mraky. Zakreslete obrys mraků. Za 5 minut se podívejte na zakreslené obrysy. Kam se mraky posunuly? A proč?
 • Tipy na otázky: Jak rychle, na jakou světovou stranu, jaký mají tvar?

 Jak vytvořit mrak?

 • Budete potřebovat skleničku, víčko, sirky, teplou vodu, led
 • Nalijte horkou vodu na dno sklenice, přikryjte sklenici víčkem obráceně. Nasypejte na víčko led a pozorujte. Pak odklopte víčko, zapalte sirku a hoďte ji dovnitř. Přiklopte víčko. Poté víčko odklopte a pozorujte, jak jde mrak ven ze sklenice. Můžete si i do mraku sáhnout.

Samostatná práce

Kalendář počasí

 • Budete potřebovat tabulku (viz příloha č. 1 – nemusíte tisknout, stačí si nakreslit tabulku v ruce). Pokud chcete pozorování dovézt k dokonalosti, bude se vám hodit i teploměr a srážkoměr (popis na jeho výrobu najdete v pokusech).
 • Dítě si může nyní vyzkoušet práci výzkumníka a meteorologa. Každý den, nejlépe ve stejný čas, vyzvěte dítě, aby zaznamenalo stav počasí.
 • Do tabulky zaznamenávejte den, následně piktogram počasí, teplotu, větrnost a počet srážek.
 • Na konci týdne/měsíce porovnejte jednotlivé nasbírané údaje. Jaký den byl nejteplejší, nejchladnější, nejdeštivější, nejsušší, kdy nejvíce foukalo, jsou některé dny úplně stejné?
 • K zaznamenávání můžete použít světově využívané meteorologické značky, nebo si vymyslet své vlastní.

Vyrobte atlas mraků

 • Budete potřebovat foťák, barevnou tiskárnu a papíry, euroobaly nebo laminovací folii, desky na atlas, děrovačku, fix na tabulku, hadřík
 • Podívejte se na nebe a sledujte mraky nad sebou. Nalaďte na ně svou představivost. Jaká zvířata, rostliny nebo věci na nebi běhají a rostou? Nejlepší objevy vyfoťte a máte základ pro svůj osobní atlas mraků. Zapojte do focení i děti, budou rády součástí procesu. Možná vás překvapí svými nálezy. 
 • Nakopírujte si obrázky např. do Wordu, vždy po 2 fotkách na jednu stranu. Vytištěné stránky vložte do euroobalů nebo je zalaminujte. Pak už jen hledejte tvary v obrázcích. Čmárání na mraky dětem půjde mnohem lépe, než kreslení na prázdný papír. Nechte je kreslit a mazat svá díla do nekonečna. Možná v mracích vznikne napínavý příběh nebo komiks.

Pracovní listy

 • Zadejte dětem samostatnou práci ve formě pracovního listu (viz pracovní listy 1–21)
 • Vysvětlení k jednotlivých úkolů najde přímo na pracovním listu.
 • Pro lepší pochopení pracovního listu č. 7 vkládáme vizualizaci postupu. Pracovní list je nejprve potřeba podlepit tvrdším papírem, aby se utahováním nitky neponičil. Pro zjednodušení doporučujeme dětem nadělat do papíru dírky a ony již budou pouze provlékat.

Společenské hry:

Detektiv v mlze

 • Tato aktivita, kterou možná znáte pod názvem Kimova hra, je klasickou hrou pro rozvoj paměti.
 • Na stůl umístěte 10–20 předmětů, hraček či přírodnin. Předměty volte tak, aby se žádný nebyl úplně stejný. Dejte dítěti dostatečně dlouhý čas, aby si předměty prohlédlo a zapamatovalo (klidně si je společně pojmenujte).
 • Následně předměty zakryjte šátkem, utěrkou… – Přišla mlha a všechny věci schovala. V tom okamžiku, kde se vzal tu se vzal, objevil se zloděj a jeden z předmětů ukradl. – Vyndejte jeden z předmětů, odkryjte zbývající předměty a nechte dítě hádat, co zmizelo.
 • Hru několikrát opakujte. Zkuste si s dítětem role vyměnit.
 • Další varianty hry:
  • Nechejte mlhou zmizet více předmětů najednou.
  • Použijte stejné předměty, které se pouze liší barvou či velikostí.
  • Po zakrytí věcí musí dítě zakreslit všechny předměty na papír.

Vlastní pexeso počasí

 • Nechte dítě vytvořit vlastní pexeso na téma počasí.
 • Nastříhejte si sudý počet čtverečků. Na každý nechte dítě namalovat obrázek související s počasím. Jeden obrázek vždy na 2 čtverečky.
 • Poté si pexeso společně zahrajte.
 • Náměty na obrázky: déšť, sníh, blesk, slunce, duha, deštník, měsíc, tornádo, holínky, polojasno, mrak (v různých barvách), atd.

Pobyt venku:

Vodní lovci

 • Vydejte se na výlet a po cestě si všímejte, kde všude lze najít vodu. Rosa, kaluže, zachycená voda na listech rostlin, rybníčky, potůček, řeka…Najdete další zdroje? 
 • Budete potřebovat lapače vody: vatový tampón, kapesník, kuchyňskou houbičku, kelímek, kbelík nebo jinou nádoba na vodu
 • Hned ráno vyběhněte zkontrolovat, zda se na trávě zachytila rosa a zkuste ji nabrat na vatový tampón. Ulovenou vodu vymačkejte do kelímku. Všímejte si rosy na listech. 
 • Při dešti chytejte kapky deště do kelímku. Uspořádejte taneční soutěž s deštníkem mezi kapkami deště
 • Po dešti bude váš vodní lov obzvláště úspěšný, prozkoumejte místa, kde se voda zachytila. Použijte kuchyňskou houbičku, která dokáže nasát daleko více vody než vatový tampón. Zmapujte ve vašem okolí kaluže, odeberte z nich vzorek do nádobky. 
 • Pokračujte dál do přírody. Zkoumejte barvu vody z různých zdrojů. Porovnejte vodu z rybníka, potoka, zahradního jezírka, studánky nebo z kaluže. Která byla nejčistší a která hodně špinavá. Čím to bylo?
 • Kolik vody se vám podařilo nashromáždit během jedné výpravy? Porovnejte své úlovky.
 • Veďte s dětmi rozhovor na témata:
  • Co se děje s vodou, která vyprší z mraků na zem?
  • Co to je a jak funguje vodní cyklus v přírodě?
  • Proč je v lese vlhko?
  • Jak se les potí?
  • Kolik vody les vypije?

Hurá do kaluží

 • Ke skákání do kaluží nemusíte děti nijak motivovat, kaluže děti totiž přitahují jako magnet. Vybavte se tedy vy i vaše děti nepromokavou obuví a vyrazte na lov kaluží. Samozřejmě může do kaluží nechat skákat pouze dítě, ale větší radost bude mít, když se k němu přidáte a pořádně si společně zalumpačíte. 15–20 minut v kalužích dítěti neublíží, maximálně se otuží. Strategicky můžete aktivitu nechat až na konec procházky.
 • Pomocí skákání do louží můžete zkoumat, jakými směry se voda rozstřikuje, jakou má sílu rozstřik a také se dá pozorovat hloubka louže, tvar, dno apod.
 • Tipy navíc:
  • Najděte nejhlubší místo v kaluži.
  • Použijte kaluž jako zrcadlo.
  • Kam až docákne voda z kaluže, když do ní šlápnu, skočím, kopnu, …