Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Na zrakový screening

dne 30/09/2021

se je možné přihlásit na jednotlivých třídách, zápisem do připraveného formuláře. Přihlásit je možné i děti, které naší MŠ vůbec nenavštěvují.

Preventivní vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix S09, dokáže odhalit příčiny zrakových vad u dětí již od šestého měsíce jejich věku.

  • Jak vyšetření zraku probíhá? Na oči dítěte se ze vzdálenosti jednoho metru zacílí kamera s obličejem panáčka. Dítě při vyšetření vedeme k tomu, aby se podívalo do středu obrazovky na nosík panáčka. Jakmile dítě upře zrak na tento bod, kamera sejme odraz infračerveného světla od očního pozadí a vyšetření je hotové. Kamera má navíc doprovodné světelné a zvukové efekty, které dokáží upoutat pozornost i velmi malého či nespolupracujícího dítěte.
  •  Po vyšetření dostává dítě do svého zdravotního průkazu razítko s logem zrakového screeningu. Tímto jednoduchým opatřením získává pediatr informaci o tom, zda Vaše dítě prošlo preventivním vyšetřením zraku a v jakém stavu jeho zrak je. V případě, že dítě do věku dovršených 5 let neprojde zrakovou prevencí, může pediatr doporučit dodatečné vyšetření zraku.

Vyšetření proběhne 12.11.2021 a cena je 170,- Kč.