Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Ukončení herních aktivit

Rádi bychom vás upozornili, že se nám pomalu blíží advent a s tím souvisí i ukončení aktivit, které jsou pro děti připraveny před školkou a v šatnách. Na konci týdne, v pátek 1.12.2023, budou všechny úkoly uklizeny.

Stále platí, jak jsme psali v e-mailu minulý týden, že děti mohou nosit vyplněné soutěžní kartičky a získat tak svého „avatara“ k dotvoření. Ten se následně stane součástí venkovní adventně – vánoční instalace.


Připomínáme!!

Zítra odstávka dodávky elektřiny. Provoz MŠ pouze do 12.30 hod.


Zítřejší divadlo v MŠ se neuskuteční

Z důvodu zdravotní indispozice účinkujícího bylo agenturou zítřejší představení přesunuto na 4.10.2023


Herní pravidla připravených aktivit pro děti

Dobrý den,

na základě předchozí informace si Vás dovolujeme seznámit s herními pravidly připravených aktivit pro děti. Jedná se o čistě dobrovolné plnění, důležitý je zájem dětí, rozhodně je nenuťte.

 • Cílem celého projektu je prohloubení znalostí pohádek, rozvoj myšlení i motorických dovedností.  
 • Garantem toho, jak dítě úkol provede je ten, kdo s dítětem úkol plní, vždy to má být dospělá osoba, která s dítětem nad tématem může dále komunikovat.
 • Úkolů bude celkem 15, přičemž jeden bude pouze pro předškoláky. 
 • Každý úkol bude označen číslem, které je rovněž na hrací kartě. Karty si děti mohou vyzvednout v krabici před vchodem do MŠ.
 • Úkoly se budou odkrývat postupně. Každý den by se měl plnit maximálně jeden úkol. Po jeho splnění by mělo doma následovat pečlivé vybarvení okýnka s příslušným číslem na hrací kartě a v případě úkolů spojených s pohádkou i např. četba dané pohádky – případně i její převyprávění samotným dítětem. 
 • Vybarvenou hrací kartu (po splnění všech úkolů) děti přinesou do MŠ, kde za svůj výkon budou nemateriálně, nicméně viditelně, odměněni.  
 • Úkoly najdete v šatnách jednotlivých tříd (odpoledne budou vždy přístupné) a na zahradě MŠ. A to v prostoru před budovou a u vrat, tedy v prostoru, kde si běžně děti sami nehrají.
 • Zadání úkolů bude vždy u úkolu napsané.

U každého úkolu je zadání napsané, ale rády bychom Vás seznámily s některými specifiky.

Úkoly na nástěnkách 

Mladším dětem můžete dopomáhat ukazováním prstem. Předškoláci by měly zvládnout sledovat a „číst“ (pojmenovat obrázky) v řádku samostatně, a to zleva doprava (předčtenářská gramotnost). Výjimkou je pouze úkol z pohádky Perníková chaloupka, kde všem dětem můžete ukazováním dopomoci.

Pohádka o veliké řepě – pozor na to, kde roste ananas

 • O slepičce a kohoutkovi – starší děti procvičování pojmů vpravo vlevo
 • Otesánek – záměrně není použito zdravé x nezdravé (např. sýr je zdravý, ale nesmíme ho jíst stále), děti by měly označit za nevhodné věci tučné a sladké
 • Hrnečku vař – obrázek princezny je dost těžký – oceňte i jiné fantazijní odpovědi
 • O Koblížkovi – dítě by mělo pohádku znát: „po míse metený (mouka), na másle smažený“
 • Červená Karkulka – děti mohou odpovídat různě – jsou zde věci, které jsou vždy červené, nikdy červené, ale i ty které mohou, ale nemusí – jde o zdůvodnění, které dítě zvolí

Venkovní úkoly

 • Barevné kódování – nedovolte dětem přendávat barevné špalíky, před vlastní hrou si dle plánku zkontrolujte, že jsou správně položené

S úkoly se dá pracovat i dalšími způsoby. Pokud budete mít čas a chuť, určitě připravené materiály využijte.

Po splnění daného úkolu, se k němu můžete i opakovaně vracet, pokud ho nebude chtít plnit dítě, které ho ještě neplnilo.

Příjemné herní zážitky přeje 

     pedagogický sbor MŠ


Pátá nemoc v MŠ

Věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí. Od lékaře byla u dítěte v MŠ potvrzená infekční tzv. pátá nemoc. Přenáší se kapénkově. Projevuje se vyrážkou na tvářích a teplotami.


Změna termínu dovadélka v MŠ

Ve čtvrtek 14.9.2023 se v MŠ uskuteční divadelní představení (přesun z 20.9.). Prosíme o přinesení slavnostnějšího oblečení (uloženo v šatně v tašce na to určené, či na ramínku). Děti se do něho převléknou před zahájením a po skončení představení se zase převléknou do oblečení herního.


Na žádost některých z Vás připomínáme, že úplata za předškolní vzdělávání měsíčně činí 1130,- Kč a je splatná na účet MŠ (najdete v kontaktech) nejpozději do konce měsíce.


Sdílený kalendář

Prostřednictvím TOHOTO odkazu si můžete přidat kalendář školky do svých zařízení.


Kurz plavání od 11.9.2023

Platbu ve výši 1150,- Kč za 10 lekcí za plavecký výcvik uhraďte na číslo účtu: 

107-3797670207/0100 varibilní číslo: 777 , vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení dítěte 

(na základě toho vám bude vystaven doklad o zaplacení, který slouží jako podklad pro uplatnění příspěvku u některých zdravotních pojišťoven). Paní učitelce Svobodové a Doudové uhraďte v hotovosti částku 1500,- Kč za dopravu (předběžně vypočítaná cena – může se ještě změnit). Obě částky uhraďte nejdéle do 14.9.2023.

Na plavání děti potřebují: batůžek v kterém budou mít uložené plavky, savý ručník (přiměřené velikosti, nevhodné jsou různé modifikace např. s kapucí apod.), igelitovou tašku na mokré věci. Děvčata budou mít navíc hřeben (kartáč) a náhradní gumičky do vlasů. Pokud děti potřebují mohou mít plavecké brýle. Na zvážení je koupací čepice. Většinou ji děti moc nechtěly, spadávala jim a vlasy měly stejně mokré. Po opuštění bazénu a převlečení dětem vlasy vyfénujeme.

Zajistěte prosím, aby dívky při odjezdu na plavání měly vlasy pevně učesané do copu či culíku.

Svačinu, včetně pitného režimu budou mít děti zajištěnou z MŠ.

Autobus bude od MŠ odjíždět v 8.20 hod., návrat na oběd do MŠ.


Rozloučení s předškoláky

Srdečně Vás všechny, děti, rodiče i všechny přátele MŠ zveme ve čtvrtek 29.6.2023 se od 16.00 hod. na rozloučení s předškoláky.

Program bude zahájen slavnostním rozloučením s budoucími školáky. Následovat bude volná zábava doplněná o hry pro děti a jejich rodiče. Součástí programu bude i opékání buřtů, které stejně tak jako pití zajistíme. Vás bychom rády poprosily, zda by jste připravili nějaké drobné pohoštění – sladké, slané, ovocné, či zeleninové. Děkujeme