Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Potvrzení o úhradě za plavecký výcvik

dne 07/12/2017

bude vystaveno ve formě účetního příjmového dokladu příští týden. Pokud Vám tento doklad nepostačuje (např. pojištěncům VZP),  nahlaste tuto skutečnost co nejdříve emailem do MŠ, bude Vám vystavena faktura.