Školka Staré Ždánice

… svět je místo k divení

Úhrada za vánoční focení

dne 06/12/2017

Rozpis cen:

1 sada fotografií dítěte                                     270,-

1 sada fotografií dítěte s rodiči                         270,-

1 sada sourozenců na víc                                 200,-

1 společné foto na víc s výtiskem 13*18 cm     100,- 

Tisk 1 fotografie na víc 13*18cm                        10,-

Příslušná finanční částka bude paní fotografce uhrazena z fondu, prosíme, abyste si zkontrolovali, že máte ve fondu dostatek finančních prostředků.